CRS

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu
(Corporate Social Responsibility)

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych i dynamiczny rozwój firmy, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy.
Angażujemy się w działania wspierające funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w naszej firmie opiera się na trzech głównych filarach:

  • wspieranie inicjatyw lokalnych,
  • sposorowanie wydarzeń kulturalnych i sportwych,
  • propmocja aktywizacji osób niepełnosprawnych.