Wspieranie inicjatyw lokalnych

Byliśmy sponsorem tegorocznych dożynek gminnych, które odbyły się w Trzciannej.

http://www.ugkaweczyn.pl/2016/08/22/dozynki-powiatowe-2016-w-trzciannie/

∗∗∗∗

Wspieramy Szkołę Podstawową im Armii Krajowej w Trzciannej poprzez zakup sztandaru dla szkoły a także sponsorowanie szkolnej drużyny unihokeja.

∗∗∗∗

Ściśle współpracujemy z ZS nr  w Skierniewicach w kontekście praktyk w naszym zakładzie pracy a w niedalekiej przyszłości utworzenia klasy o profilu „ Technik Introligator” którą patronatem obejmie nasza firma.