Ochrona środowiska

Szkolimy pracowników w celu zwiększania ich świadomości ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa pracy.

∗∗∗∗

Wdrożylismy normę zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004.

∗∗∗∗

Posiadam cetyfikat FSC® (certyfikat kontroli pochodzenia surowców).

∗∗∗∗

Wśród znaczących aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy jest gospodarka odpadami. Każdy zobowiązany jest odpowiednio kwalifikować odpady i wrzucać do właściwego pojemnika