POS materiály

POS materiály – POS materiály jsou konstrukce a formy určené pro marketingovou komunikaci. Nepodléhají jednoznačné klasifikaci, vzhledem k velmi odlišným účelům a odlišným funkčním formám.