CERTYFIKATY

logo_certfISO 9001:2008 jest międzynarodową normą dotyczącą zarządzania jakością. Można ją stosować w każdej organizacji, w dowolnej branży i przy dowolnym rodzaju działalności. ISO 9001:2008 opiera się na ośmiu zasadach zarządzania (o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia dobrej praktyki w biznesie). Przestrzeganie tych zasad przyczynia się do doskonalenia funkcjonowania organizacji. [pobierz certyfikat]
ISO 14001:2004 jest częścią serii międzynarodowych norm ISO 14000 dotyczących zarządzania środowiskowego. Można je stosować w każdej organizacji i w dowolnym miejscu. Posługując się cyklem „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”. ISO 14001 określa najważniejsze wymagania w zakresie identyfikacji, nadzorowania i zarządzania aspektami środowiskowymi w dowolnej organizacji oraz sposoby zarządzania całym systemem i jego doskonalenia. [pobierz certyfikat]
Forest Stewardship Council® (FSC®) jest niezależną organizacją pozarządową stworzoną w reakcji na rosnący niepokój związany z wylesianiem. Utworzona w 1993 r. jest dziś organizacją uznawaną na całym świecie za swoją praktykę wspierania certyfikacji lasów. Certyfikacja FSC® jest dobrowolnym standardem ukierunkowanym na wspieranie odpowiedzialnej gospodarki leśnej w skali globalnej.Wszystkie produkty posiadające certyfikat FSC® zostały poddane weryfikacji na całej długości łańcucha dostaw – od pochodzenia do końcowego przeznaczenia.
Dotyczy tylko produktów z certyfikatem FSC®. [potwierdzenie certyfikacji]