Dane rejestracyjne spółki

UDS Sp. z o.o.
Nowy Kawęczyn 32A

96-115  Nowy Kawęczyn

REGON: 100175943     NIP: 8361781129     KRS: 0000258955
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 1 075 000,00 zł