ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli Twoja aplikacja została pozytywnie rozpatrzona, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która umożliwi nam uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat Twojej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, a Tobie pozwoli na lepsze zapoznanie się z wyzwaniami jakie stoją przez kandydatami na określone stanowisko. W trakcie rozmowy możemy zastosować takie metody weryfikacji Twoich umiejętności, jak:

  • Kwestionariusze,
  • Testy umiejętności,
  • Próbki pracy,
  • Assessment Day.

Najlepsi kandydaci wyłonieni w tym etapie są zapraszani na kolejną rozmowę kwalifikacyjną z udziałem potencjalnego przełożonego.