Nabór 01

W związku z realizacją projektu:

„Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”

przez UDS Sp. z o.o.

ogłasza się nabór ofert na zakup:

Usługi badawczo – rozwojowej z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego zgodnie z standardem JDF 1.4 a w postaci wartości niematerialnych i prawnych. 

szczegoly__data publikacji 25.01.2012


WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku PRZETARGU na dostawę usługi badawczo – rozwojowej z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego zgodnie z standardem JDF 1.4 a w postaci wartości niematerialnych i prawnych.
UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU na zakup: usługi badawczo – rozwojowej z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego zgodnie z standardem JDF 1.4 a w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w ramach projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:

 INFOSYSTEMS S.A.
ul. Okrzei 1 A
03-715 Warszawa
za cenę 170 568,00 zł netto

  Z poważaniem
Andrzej Bączkowski

wyniki__data publikacji 09.02.2012

lodzkie_sm1