Nabór 02

W związku z realizacją projektu:

Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R

przez UDS Sp. z o.o.

ogłasza się nabór ofert na zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
licencji na zintegrowany informatyczny system
zarządzania (Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system bazodanowy
(Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system pocztowy- szt. 1
Środka trwałego w postaci:
Serwera sprzętowego z serwerowym systemem operacyjnym- szt. 1

 

szczegoly__data publikacji 12.03.2012  


WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę:

wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
licencji na zintegrowany informatyczny system
zarządzania (Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system bazodanowy
(Wartości Niematerialne i Prawne) – szt. 1;
Serwerowy system pocztowy- szt. 1
Środka trwałego w postaci:
Serwera sprzętowego z serwerowym systemem operacyjnym- szt. 1

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU na zakup wskazanych powyżej wartości niematerialnych i prawnych i środka trwałego w ramach projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:
INFOSYSTEMS S.A.
ul. Okrzei 1 A
03-715 Warszawa

  Z poważaniem
Andrzej Bączkowski

wyniki__data publikacji 27.03.2012

lodzkie_sm1