Nabór 03

W związku z realizacją projektu:

Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R

przez UDS Sp. z o.o.

ogłasza się nabór ofert na zakup Informatycznego Systemu Obsługi Przygotowalni
PrePress z interaktywną platformą komunikacji z klientem – szt. 1

 

szczegoly__data publikacji 30.04.2012  


WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku PRZETARGU na dostawę Informatycznego Systemu Obsługi Przygotowalni PrePress z interaktywną platformą komunikacji z klientem – szt.1

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU na zakup Informatycznego Systemu Obsługi Przygotowalni PrePress z interaktywną platformą komunikacji z klientem w ramach projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:

Kodak Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa

  Z poważaniem
Andrzej Bączkowski

wyniki__data publikacji 17.05.2012

lodzkie_sm1