Nabór 05

W związku z realizacją projektu pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem
rozkładającym

realizowanego przez UDS Sp. z o.o.
ogłasza się nabór ofert na zakup klimatyzacji – szt. 1

szczegoly__data publikacji 29.05.2013  


WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup: klimatyzacji – szt. 1 w ramach projektu pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym.

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup klimatyzacji – szt.1, zgodnie z przyjętymi kryteriami, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

CLIMATECH Przemysław Boniecki,
ul. Kusocińskiego 1A, 05-092 Łomianki
SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100

  Z poważaniem
Andrzej Bączkowski

wyniki__data publikacji 18.06.2013
parp