Nabór 06

W związku z realizacją projektu pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem
rozkładającym

realizowanego przez UDS Sp. z o.o.
ogłasza się nabór ofert na zakup maszyny sztancującej – szt. 1

szczegoly__data publikacji 09.10.2013  


WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup maszyny sztancującej – szt.1

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup maszyny sztancującej szt.1 zgodnie z przyjętymi kryteriami, w ramach projektu pt. „Wdrażanie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym”,  została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Brausse Europe
Siloweg 612, 5222 BM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands
SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100  

  Z poważaniem
Andrzej Bączkowski

wyniki__data publikacji 24.10.2013
parp