Nabór 07

W związku z realizacją projektu pt.
w związku z realizacją projektu pt. Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
realizowanego przez UDS Sp. z o.o., ogłasza się nabór ofert na zakup maszyny sztancującej– szt. 1

szczegoly__data publikacji 05.11.2013  


WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup maszyny sztancującej – szt.1

UDS Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu na zakup automatu do sztancowania – 1 szt. w ramach projektu „Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:

Brausse Europe
Siloweg 612, 5222 BM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands
SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100  

  Z poważaniem
Andrzej Bączkowski

wyniki__data publikacji 21.11.2013
lodzkie_new