Nabór 09

W związku z realizacją projektu pt.
w związku z realizacją projektu pt. Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
realizowanego przez
UDS Sp. z o.o., ogłasza się nabór ofert na zakup maszyny do foliowania– szt. 1

szczegoly__szczegoly_eng_
data publikacji 09.04.2014  


WYNIKI NABORU OFERT

Ogłoszenie wyniku zamówienia na zakup maszyny do foliowania – szt.1

UDS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu na zakup automatu do sztancowania – 1 szt. w ramach projektu „Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych o wynalazek”, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrała ofertę:

 „Follak Sp. z o.o.” Sp. k., ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa

Z poważaniem
Andrzej Bączkowski

wyniki__data publikacji 24.04.2014
lodzkie_new